Symptomen van FASD

Symptomen

Er zijn een aantal symptomen die op FASD kunnend duiden. Echter, iedereen met FAS heeft zijn eigen persoonlijkheid, eigen temperament en is uniek ook al zijn er veel overeenkomsten door hersenbeschadiging. Herkent u uzelf of uw jongere zelf in deze symptomen? Dan kunt u contact opnemen met uw arts voor meer informatie en een eventuele diagnose.

Wat is FAS?

Afwijkingen op drie terreinen Het Foetaal Alcohol Syndroom omvat de mentale en fysieke tekortkomingen bij kinderen die tijdens de zwangerschap zijn blootgesteld aan alcohol. Een volledige diagnose FAS wordt gegeven als er op drie terreinen een aantal afwijkingen bestaan.

Om te beginnen een vertraagde groei. Baby’s worden vaak met een te laag geboortegewicht geboren. Verder hebben mensen met FAS een traag groeiproces, zijn ze erg tenger en hebben een abnormaal klein hoofd.

De tweede categorie afwijkingen zijn in het gezicht. Er zijn verschillende variaties, maar de meest voorkomende zijn een gezicht dat in het midden is afgeplat met een platte neusbrug, ogen die ver uit elkaar lijken te staan, overhangende oogleden met een vouw in de binnenhoek, een platte neus die omhoog staat (“stopcontactneus”), een smalle bovenlip zonder “cupido boog”, lage oren, een kleine kin, een hoog verhemelte en afwijkende ledematen, zoals afwijkingen aan vingers of afwezigheid van nagels.

De derde en laatste categorie afwijkingen zijn neurologische afwijkingen. Slechte spiercoördinatie komt veel voor. Verder hebben baby’s met FAS een slechte zuigreflex en moeite met kauwen. Verder kunnen geheugenstoornissen en overgevoeligheid voor tast, geluid en fel licht gedurende het gehele leven van iemand met FAS voorkomen. Ook zijn slecht sociaal functioneren, hyperactiviteit, een verstandelijke handicap en autistisch gedrag signalen van FAS.

FASD Hersenen

Photo hersenen van Clarren, SK (1986). Neuropathology in fetal alcohol syndrome. In JR West (ed), Alcohol and Brain Development (pp158-166), New York: Oxford University Press.

Overige kenmerken

Naast deze symptomen zijn er nog een aantal andere kenmerken, die plaatsvinden bij bepaalde leeftijdsgroepen, die minder snel gerelateerd worden aan FAS, maar wel regelmatig voorkomen.

Bij kinderen met FAS kunnen zich, naast de eerdergenoemde afwijkingen, een aantal problemen voordoen, zoals:

  • hartproblemen
  • misvormingen aan skelet en interne organen
  • misvormingen in heupgewricht
  • scoliose
  • te hoge of te lage spierspanning
  • gezichts- en gehoorproblemen
  • verhoogde kans op oor- en longontsteking
  • beven
  • prikkelbaarheid
  • evenwichtsstoornissen en slaapstoornissen.

Naarmate ze de kleuterleeftijd bereiken kunnen ze zich net zo als hun leeftijdsgenootjes gedragen, maar ze kunnen ook onhandelbaar worden. Er kan dan gedacht worden aan gewelddadig gedrag, brandstichting, uitgesproken hyperactiviteit en ‘’onverbeterlijk’’ gedrag.

Tieners met FAS hebben vaak slechte schoolprestaties, een groter sociaal isolement, onrealistische verwachtingen van hun ontwikkeling naar volwassenheid, een groeiend minderwaardigheidsgevoel, een depressie en een grotere kans dat er gebruik van ze gemaakt worden door hun loyaliteit. Verder hebben ze de neiging om persoonlijke grenzen te overschrijden, zich te veel met mensen te bemoeien, op een ongepaste manier contact te leggen en andermans bedoelingen verkeerd te interpreteren. De omgeving waarin ze zich bevinden heeft veel invloed op de mate waarin deze kenmerken voorkomen.

Volwassenen blijven in veel gevallen hangen in de moeilijkheden waar ze ook in hun tienertijd mee te maken hadden. Verder is er vaak moeite met het omgaan van geld, het in de gaten houden van de gezondheid, het krijgen van werk en het gedrag dat daar vertoond moet worden en het zelfstandig wonen. Er is daarom vaak ondersteuning nodig.

Heb ik FAS/D?

Als u problemen ondervindt, bijvoorbeeld een aantal van de verderop genoemde symptomen, en u wilt onderzoeken of het alcoholgebruik van uw moeder tijdens de zwangerschap hiermee te maken hebben, dan kunt u voor een diagnose terecht bij een polikliniek. In één dagdeel onderzoekt een team van deskundigen, een arts, een orthopedagoog/psycholoog en/of een andere deskundige of er sprake is van een diagnose onder de paraplu van FASD. Bij Jonx en Inter-Psy en in Sittard is verdere begeleiding mogelijk. Er is een verwijzing door de huisarts nodig. Verdere informatie vindt u op de website van de desbetreffende poli.

Waar kan ik heen voor een diagnose?

Een FASpolikliniek in uw omgeving kan u verder helpen. Voor meer informatie kunt u terecht op de onderstaande websites.
FAS polikliniek, Zutphen
FASD polikliniek, Jonx, Winschoten
FASD polikliniek, Jonx, Groningen
FAS polikliniek, Inter-Psy, Groningen
FAS diagnose & begeleiding van kinderen met IQ lager dan 80, Sittard

Help de FAS Stichting

Word donateur

De stichting ontvangt geen subsidies en probeert via het werven van sponsoren en donateurs financieel gezond te blijven. Wilt u het werk van de stichting steunen?

Word Donateur pijl