Kenmerken FASD

Hier volgen een aantal kenmerken met daaruit voortvloeiende problemen die vaak voorkomen bij mensen met FASD. Het is belangrijk om rekening te houden met eventuele problemen waarin mensen met FASD last van kunnen hebben.

 • Minder geheugencapaciteit: moeilijkheden met leren van fouten
 • Concentratieproblemen: snel afgeleid
 • Slecht oordeelsvermogen: makkelijk slachtoffer van een misdrijf
 • Impulsief: weinig stressbestendig
 • Tijds- en ruimtelijk inzicht gebrekkig: moeilijkheden met opvangen van sociale signalen
 • Problemen met abstract denken: kan moeilijk consequenties overzien
 • Rekenproblemen: kan slecht met geld omgaan

Overige kenmerken zijn:

 • Psychische klachten
 • Alcohol- en drugsproblemen
 • Aanvaringen met justitie
 • Psychiatrische opname of gevangenisstraf
 • Schoolverlating
 • Psychische klachten