De Stichting

De Foetaal Alcohol Syndroom Stichting Nederland (verkort ook genaamd FAS stichting) is opgericht op 23 september 2002 in de gemeente Eemsmond door een aantal enthousiaste mensen die bij toeval in aanraking zijn gekomen met het FAS.

Doelen

De stichting (KvK: 02078380) heeft in haar statuten de doelen als volgt omschreven:

Het doel van de Stichting is:
a. Het geven van voorlichting over FAS aan het brede publiek;
b. Het geven van voorlichting over FAS en het geven van ondersteuning aan families en hulpverleners;
c. Het behartigen van onze belangen bij overheid, instellingen en de industrie;
d. Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek.

De stichting tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
a. Het geven van voorlichting;
b. Informatieverstrekking in de ruimste zin des woords;
c. Mogelijkheid bieden tot lotgenotencontacten.

Bestuur

Martha Krijgsheld, pleegmoeder, voorzitter
martha.krijgsheld@fasstichting.nl

Ilona Verschuren, secretaris
ilona.verschuren@fasstichting.nl

Nanny Cnossen, penningmeester
nanny.cnossen@fasstichting.nl

Diane Black, Ph.D., adoptiemoeder, wetenschap en buitenlandse contacten
diane.black@fasstichting.nl

Harold de Cuba, algemeen bestuurslid
harold.de.cuba@fasstichting.nl

Veronique Renting, algemeen bestuurslid
veronique.renting@fasstichting.nl

Monique de Jong, algemeen bestuurslid en coordinator voorlichting
monique.de.jong@fasstichting.nl

Margreet Wolthuis, algemeen bestuurslid
margreet.wolthuis@fasstichting.nl

Wetenschappelijke Raad

Dr. Inge van Balkom, kinder-en jeugdpsychiater, Lentis, Groningen.
Dr. Marjolein L.M. Beltz, Academisch Ziekenhuis, Maastricht.
Dr. Philippe Collin, kinder- en jeugdpsychiater, Gastenhof, Sittard.
Prof. Leopold Curfs, Dept. of Clinical Genetics, Academisch Ziekenhuis, Maastricht.
Drs. Rudi Kohl, kinderarts, FAS polikliniek Inter-Psy Groningen
Dr. Eduard Mulder, Dept. of Perinatology and Gynecology, University Medical Center, Utrecht.
Prof. em. dr. Paul W.Peters, teratoloog, Den Haag.
Dr. Rob Rodrigues Peirera, TNO, Leiden.