Nieuws

Nieuwsbrief 40 online!

31/12/2018

De laatste nieuwsbrief staat online.

In deze editie o.a: FASD-poli Jonx en een verslag van het EUFASD congres in Berlijn!
Zie hier de nieuwsbrieven.

Privacystatment Fasstichting

19/12/2018

Privacy statement
Vanaf 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel uw persoonsgegevens nog beter te beschermen. Op basis daarvan hebben wij onze huidige Privacy Statement aangepast.

Wat betekent dit?
Bewust en onbewust deelt u uw persoonsgegevens met ons, bijv. als u iets bestelt in de webshop of als u een FASDpas aanvraagt. In het vernieuwde Privacy Statement staat omschreven hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan: link

Fas bij BNN "Je zal het maar hebben"

19/12/2018

Noteert u alvast in uw agenda: Op 19 februari as. vertelt Mario zijn verhaal over het leven met FAS in "Je zal het maar hebben" van BNN om 21.00 uur op N3

Uitnodiging Regiodag FAS Rotterdam

15/05/2018

Op zaterdag 16 juni organiseert de FAS Stichting Nederland in samenwerking met stichting Philadelphia en "De Schuilhut" een regiodag voor gezinnen waarin iemand met FASD opgroeit.

Het doel van deze dag is: elkaar ontmoeten, informatie opdoen, je verhaal kwijt kunnen en gezelligheid. Je mag zelf onderwerpen aanleveren die dan door de organisatie zo goed mogelijk in het programma worden verwerkt. De kinderen hebben hun eigen programma. Voor hen is er opvang. Het programma en inschrijving vindt u hier.

Onderzoek ADHD en FASD

11/02/2018

Deelnemers gezocht

INTER-PSY, een GGZ instelling met locaties in heel Noord Nederland voert momenteel een onderzoek uit waarbij kinderen met FASD en kinderen met ADHD op hun uitvoerende functies met elkaar worden vergeleken. De onderzoekers verbonden aan deze studie zijn dr. Els Blijd-Hoogewys en Hester Geerlinks. INTER-PSY heeft een eigen FASD- polikliniek en de instelling kent ook een grote ambulante tak met diverse diagnostiek- en behandelmogelijkheden voor kinderen, waaronder voor ADHD.

FASD is een diagnose die nog te vaak over het hoofd wordt gezien. Zo worden kinderen geregeld gediagnosticeerd met ADHD, terwijl er in feite FASD speelt. Met dit onderzoek willen we meer zicht krijgen op de verschillen tussen FASD en ADHD, zodat hier in de diagnostiek beter onderscheid tussen gemaakt kan worden. Zo kunnen er ook al eerder gerichte adviezen aan (pleeg)ouders gegegevn worden.

Om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de verschillen hebben we zoveel mogelijk gegevens -uit vragenlijsten- nodig van kinderen met FASD of ADHD. Via deze oproep, met toestemming van de medisch etische toetsingscomissie van het UMCG en de FAS- webmaster doen we hierbij een oproep aan ouders en hun (pleeg)kinderen (4-18 jaar) bij wie de diagnose FASD is gesteld * om deel te nemen aan dit onderzoek.

Wat moet je doen:

Wil je meedoen aan het onderzoek geef dit dan aan via een mail naar FASD@inter-psy.nl Je krijgt dan een informatiebrief, een inschrijfformulier, 3 vragenlijsten en een antwoordenvelop. Het invullen van de 3 vragenlijsten duurt ca 20-25 minuten.

Wat kan u van ons verwachten?

De eerste resultaten zullen in de loop van 2019 bekend worden. Een publicatie van de resultaten zal naar verwachting omstreeks die tijd te vinden zijn op de website van de FAS-stichting. Later zal er ook een wetenschappelijk artikel gepubliceerd worden. Dit is een rapportage op groepsniveau. Uw kind is daarbij niet herleidbaar, de data worden anoniem verwerkt. We hopen dat dit onderzoek bijdraagt aan een verbeterde diagnostiek van FASD, een beter onderscheid tussen FASD en ADHD en een verhoogde bewustwording van de mogelijkheid van FASD bij therapeuten.

*De diagnose dient te zijn gesteld in de JONX poli van Winschoten of Groningen, in de FASD poli van Zutphen of bij INTER-PSY.

ALVAST BEDANKT!!! We stellen uw medewerking op prijs. Als blijk hiervan zullen de eerste tien deelnemers een cadeaubon ontvangen.

Fasstichting 15 jaar!

22/09/2017

Dit jaar bestaat de Fasstichting 15 jaar! Ter ere hiervan is een speciaal interview/artikel geschreven waarin de 2 oprichtsters vertellen over hoe het allemaal begon. Je leest het hier

NATAAL

29/03/2017

Publicatie in NATAAL met betrekking tot de fasstichting

Link naar de publicatie

Bijscholingscursus: FAS(D) herkennen, diagnostiek en behandeling.

05/02/2017

Gelre Ziekenhuizen, de Universiteit van Utrecht en Zo-Zorgoplossingen verzorgen in samenwerking met de FAS Stichting Nederland voor de eerste keer een bijscholingscursus: FAS(D) herkennen, diagnostiek en behandeling.
Datum: Vrijdag 12 mei en 16 juni 2017
Tijdstip: 9.30-16.30
Plaats: Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn

De bijscholing is bedoeld voor psychologen, orthopedagogen en jeugdartsen welke werkzaam zijn met kinderen. Ook andere geïnteresseerde professionals zijn ook van harte welkom. Accreditatie is aangevraagd. Voor verdere informatie:
Programma: klik hier
Inschrijfformulier: klik hier

Seminarie De mooiste start begint met een stop

30/11/2016

In februari 2017 organiseert VAD een seminarie over de risicos van alcohol op het kind (FASD) en de begeleiding van zwangere gebruikende vrouwen. Het Seminarie is gericht naar hupverleners en preventiewerkers met interesse in het thema.

Voor meer informatie klik hier

FasTastisch Weekend

12/08/2016

Op 3 en 4 september as. organiseert de FAS Stichting Nederland voor de derde maal een fastastisch weekend op Summercamp Heino (bij Zwolle). Alle gezinnen waarin iemand met FASD opgroeit zijn hier als gezin van harte welkom. Voor de volwassenen is er deels een informatief, deels een ontspannend programma, voor de kinderen is er ook ene afwisselend programma gemaakt. Studenten van Saxion begeleiden de kinderen en verzorgen ook diverse workshops. Diverse deskundigen hebben hun medewerking al toegezegd.
Een tipje van de sluier: Kinderarts Rudi Kohl vertelt over zijn ervaringen met FAS toen hij nog in Zuid Afrika werkzaam was, en hoe hij in Nederland met FAS in aanraking kwam en zo uitgroeide tot de nestor van de FAS beweging in Nederland. Volwassenen met FAS vertellen over hun ervaringen. Sandra Knuiman spreekt over de nieuwste ontwikkelingen, Jan de Vries verzorgt ook enkele workshops, waarbij hij de informatie daaruit meeneemt naar Londen, waar hij een week later tijdens de EUFASD conferentie zal spreken. Maar wat het allerbelangrijkst is: Elkaar ontmoeten in een ongedwongen sfeer, ervaringen uitwisselen, vriendschappen opdoen. Al veel gezinnen hebben zich opgegeven, opgeven kan nog tot 1 augustus as.!

Vraag voor meer informatie over kosten etc. het inschrijfformulier aan via info@fasstichting.nl

Inschrijving FAStastisch weekend

08/06/2016

De inschrijving voor het FAStastische weekend is open!
U kunt hier het inschrijfformulier downloaden.

Retourneer dit formulier naar info@fasstichting.nl.

Tot dan!

Visiestuk Silvia van den Berg

23/05/2016

Silvia van den Berg schreef volgend opiniestuk voor haar opleiding pedagogiek. Ze stelt voor om een chatfunctie op te zetten. Dat is op dit moment niet haalbaar, maar wellicht in de toekomst te realiseren in samenwerking met de alcohol infolijn.

Lees het visiestuk hier

Webshop weer online

26/04/2016

De webshop is vanaf vandaag weer bereikbaar. Door een technische storing was het de afgelopen week niet mogelijk een bestelling te doen via onze webshop. Het probleem is inmiddels verholpen en besttellingen kunnen weer gedaan worden. Mocht u een fout tegenkomen dan kunt u die doorgeven aan de webmaster

Anoniem onlineprogramma voor stoppen alcoholgebruik tijdens zwangerschap blijkt effectief

23/04/2016

Uniek hulpmiddel voor verloskundigen om taboe over drinken tijdens zwangerschap te doorbreken

Donderdag 3 maart a.s. promoveert Ir. Nickie van der Wulp aan de Universiteit Maastricht op een onderzoek naar de effectiviteit van 9MaandenNiet, een online programma voor zwangere vrouwen (www.negenmaandenniet.nl). Dit e-health-programma blijkt er bij veel vrouwen zelfs beter in te slagen om hen te motiveren te stoppen met alcoholgebruik dan een gesprek met een verloskundige. Nickie van der Wulp heeft het onderzoek uitgevoerd als medewerker van het Nederlands Instituut voor Alcoholgebruik STAP. Het onderzoek is gefinancierd door ZonMw.

Zwangere vrouwen die drinken ontkennen dit vaak voor hun verloskundige

Het promotieonderzoek van Van der Wulp laat zien dat de verloskundige een belangrijke bron van informatie is voor zwangere vrouwen en hun partners over alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. Veel verloskundigen adviseren zwangere vrouwen die drinken om daarmee te stoppen. Echter, zij geven dit advies voornamelijk als ze weten dat de vrouw drinkt. Voor de verloskundige is het dikwijls lastig om te achterhalen of een zwangere vrouw wel of niet drinkt. Op de vraag: “Drinkt u alcohol?” wordt namelijk vaak een sociaal wenselijk, dus ontkennend, antwoord gegeven. Zwangere vrouwen kunnen echter open en eerlijk zijn naar het programma 9MaandenNiet omdat hun anonimiteit is gewaarborgd.

Hoger opgeleide vrouwen willen het naadje van de kous weten

Een ander probleem dat verloskundigen ervaren bij het geven van een alcoholadvies aan zwangere vrouwen is dat ze niet altijd goed weten wat de mechanismen en gevolgen zijn van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. Ze geven daarom het liefst het globale advies dat het beter is om niet te drinken. Vooral vrouwen met een hogere opleiding blijven vaak drinken tijdens de zwangerschap, zoals ook een recente studie van TNO en het Trimbos-instituut (Lanting, et al., 2016) laat zien. En juist deze vrouwen willen precies weten waarom ze moeten stoppen, inzicht dat de verloskundige hen niet altijd kan geven. Voor deze vrouwen is 9MaandenNiet dan ook een welkome aanvulling op het advies van de verloskundige. Het programma biedt ook achtergrondinformatie over waarom alcoholgebruik, zelfs in kleine hoeveelheden, tijdens de zwangerschap risicovol is.

Een dramatisch gevolg van alcohol en zwangerschap: het Foetaal Alcohol Syndroom

Volgens de bovengenoemde studie drinkt in Nederland bijna 1 op de 10 (8,9%) zwangere vrouwen alcohol. Dat aantal kan waarschijnlijk verder teruggedrongen worden als zij aan het programma 9maandenNiet deelnemen. Eén van de mogelijke gevolgen van alcoholgebruik tijdens zwangerschap is het zogenaamde Foetaal Alcohol Syndroom (FAS). Jaarlijks gaat het naar schatting om ruim 600 baby’s die hiermee geboren worden. Ter vergelijking: jaarlijks worden er circa 300 baby’s met het beter bekende Downsyndroom geboren. Kinderen met FAS dragen hun hele leven de gevolgen van de schade die ze hebben opgelopen doordat hun moeder alcohol dronk tijdens de zwangerschap: ze hebben hersenbeschadiging, zijn kleiner en hebben bepaalde gezichtskenmerken. FAS is te voorkomen. Naar schatting worden er per jaar bovendien enkele duizenden baby’s in Nederland geboren met gedragsstoornissen die te maken hebben met alcoholgebruik tijdens de zwangerschap.

Promotie van Nickie van der Wulp Nickie van der Wulp verdedigt haar proefschrift “Zero for Nine: reducing alcohol use during pregnancy via health counselling and Internet-based computer-tailored feedback” ter verkrijging van de graad van doctor in de wetenschap op 3 maart 2016 om 14.00 uur in de aula van de Universiteit Maastricht, Minderbroedersberg 4-6 te Maastricht. Promotor: Prof. dr. H. de Vries; copromotor: Dr. C. Hoving. Overige leden van de promotiecommissie zijn: Prof. dr. N.K. de Vries; Dr. C. Bolman, Prof. dr. R. Knibbe, Prof. dr. L. Lechner en Prof. dr. D. van de Mheen.

3e FAStastisch weekend in 2016

19/01/2016

Op 3 en 4 september 2016 organiseert de FAS Stichting Nederland voor de derde maal het FAStastische weekend voor gezinnen waarin  iemand met FAS opgroeit. Plaats: Summercamp Heino (bij Zwolle)

OP dit moment wordt er druk gewerkt aan het programma, fondsenwerving etc. Wilt u op de hoogte worden gehouden van alle ontwikkelingen rond dit weekend en tzt een inschrijfformulier ontvangen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief via info@fasstichting.nl

Nieuwe bestuursleden

14/10/2015

Na de zomer is het bestuur van de FAS Stichting uitgebreid met twee nieuwe bestuursleden: Monique de Jong, die o.a. de coördinatie van de voorlichting op zich zal nemen, en Margreet Wolthuis, die zich de eerste tijd zal bezighouden met het voorbereiden van een geaccrediteerde cursus over FAS, meer nieuws hierover volgt binnenkort. Beiden heten wij van harte welkom!!

Wat vindt de FAS Stichting Nederland ervan?

06/07/2015

“Ongeboren kinderen moeten vaker en eerder in de zwangerschap onder toezicht worden geplaatst. Hun moeders moeten dan verplicht afkicken, alcohol laten staan of stoppen met roken. Doen ze dat niet, dan dreigt uithuisplaatsing van de baby, een dwangsom of de gevangenis.

Het komt steeds meer vast te staan dat drinken en roken tijdens de zwangerschap vanaf het prilste begin schadelijk is voor de vrucht Dat staat in een advies van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) aan staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) dat vandaag openbaar wordt. De raad wil dat expliciet in de wet komt te staan dat ook ongeboren kinderen bescherming verdienen tegen hun eigen moeders. Het kabinet neemt adviezen van de raad, die bestaat uit rechters, advocaten, wetenschappers en medici, doorgaans zeer serieus.”

Vandaag overheerst dit bericht de landelijke media. Op sociale media komen de veel ongenuanceerde meningen voorbij. De FAS Stichting Nederland heeft al in een eerder stadium haar mening hierover geventileerd. Dit doen we graag nog een keer.

  1. De FAS Stichting Nederland zou zichzelf het allerliefst overbodig zien worden, omdat er niemand meer drinkt tijdens de zwangerschap.
  2. Iedereen moet goed worden voorgelicht over de gevaren van het drinken tijdens de zwangerschap. Ook de sociale drinkers (niet alleen de alcoholisten dus) lopen kans het kindje onherstelbaar te beschadigen. Verslaafde zwangere vrouwen moeten zeer goed door verslavingszorg worden begeleid.
  3. We moeten vrouwen in de vruchtbare leeftijd heel goed op de hoogte brengen van de gevaren: Als je zwanger wilt worden: niet drinken! Wil je drinken? Zorg dat je niet zwanger kan worden!! 4. We moeten kost wat kost voorkomen dat vrouwen zorg gaan mijden als ze toch hebben gedronken. Ze moeten goed worden begeleid en geholpen zodat hun kindje de beste kansen krijgt!!
  4. Veel schade kan al zijn aangericht als de vrouw nog niet eens weet dat ze zwanger is. Moet het dan al strafbaar zijn, met terugwerkende kracht? Een vraag waarvan wij de juridische consequenties niet kunnen overzien.
  5. Moeten zwangere vrouwen die toegeven aan hun hulpverlener dat ze hebben gedronken al strafbaar worden gesteld? Moet de hulpverlener deze vrouwen door hun hulpverlener worden aangegeven bij politie en justitie? De implicaties van het drinken zijn immers nog niet te overzien. De één kan wel iets drinken en dit heeft geen gevolgen voor de foetus, de ander kan hiervoor veel kwetsbaarder zijn. Dat weet je van te voren niet.
  6. Moeten artsen, die constateren dat een kindje is beschadigd door het alcohol gebruik tijdens de zwangerschap (dit gebeurt vaak jaren later) de vrouw alsnog gaan aangeven bij politie en justitie?In landen als Noorwegen is al wetgeving op dit gebied. Zwangere vrouwen die zwaar blijven drinken kunne verplicht worden opgenomen in een kliniek. De ervaring daar leert dat dit hoogst zelden wordt toegepast.
De FAS Stichting concludeert dat het hoogst noodzakelijk is dat er betere en meer voorlichting komt over de gevaren van middelengebruik, en alcoholgebruik in het bijzonder, tijdens de zwangerschap. Strafbaarstelling zou er wel eens toe kunnen lijden dat meer vrouwen zorg gaan mijden en dat de diagnose FAS minder vaak zal worden gesteld waardoor meer kinderen de juiste begeleiding en zorg gaan ontberen.

Martha Krijgsheld
01-07-2015

Nieuwsbrief 28

24/01/2015

Hebt u de laatste nieuws brief al gelezen? Klik hier om hem te lezen.

Dag voor Volwassenen met FAS

24/01/2015

Op 21 mei as. is er een speciale dag georganiseerd voor volwassenen met FAS in Amersfoort. Elke volwassene mag een begeleider/partner meenemen. Binnenkort meer informatie!

Op naar 300 likes!

24/01/2015

Volgt u ons al op facebook? We hopen binnenkort 300 likes te hebben. Dan verloten we onder de “likers” een boekenpakket en een prachtige kaarten set gemaakt door kinderen met FAS(D).

Ervaringsverhalen op Facebook

24/01/2015

Vanaf vandaag vindt u elke week op de facebookpagina van de FAS Stichting een blog met ervaringsverhalen. Vandaag over de overstap naar het voortgezet onderwijs!

12 ½ jaar FAS Stichting.

24/01/2015

De FAS Stichting Nederland organiseert in het kader van haar 12 ½ jarig bestaan een aantal activiteiten. Zo kunnen kinderen met FAS(D) tussen 6 en 18 jaar oud meedoen aan een Hoogvliegersdag!

Er even tussen uit, je zorgen vergeten, iets fijns meemaken als gezin. De Stichting Hoogvliegers doet dit voor kinderen met een handicap of chronische ziekte. Ze organiseren in het voorjaar van 2015 op drie vliegvelden, Lelystad, Groningen en Leeuwarden een onvergetelijke dag. In Lelystad op 11 april, op Eelde op 30 mei en in Leeuwarden op 13 juni. Er is voor het hele gezin van alles te doen! En: kinderen met FASD mogen samen met een volwassene een rondvlucht maken! Wilt u gebruik maken van dit prachtige aanbod? Meldt u dan snel aan via info@fasstichting.nl met als onderwerp Hoogvliegers. Dit aanbod geldt voor kinderen tussen 6 en 18 jaar oud. U ontvangt dan binnenkort een inlogcode om u op te kunnen geven. Natuurlijk geldt wel: vol=vol! Natuurlijk zal de FAS Stichting aanwezig zijn met een stand op deze dagen!