Politie en Justitie

FASD: Fetal Alcohol Spectrum Disorder

FASD is een algemene term voor een reeks van geboortedefecten en hersenbeschadigingen veroorzaakt door prenataal alcoholgebruik. De term FASD wordt niet gebruikt in een klinische diagnose, maar omvat diagnoses zoals Foetaal Alcohol Syndroom (FAS) en gerelateerde diagnoses. FAS wordt gediagnosticeerd als er sprake is van groeiachter-stand, specifieke gezichtskenmerken en neurologische schade. Kinderen die niet alle kenmerken van FAS vertonen krijgen vaak de diagnose pFAS (partial=deels), FAE (Foetaal Alcohol Effecten), ARND (Alcohol-Related Neurodevelopmental Disorder) of andere termen. Alle personen met FASD hebben levenslange cognitieve, sociale en gedragsproblematiek.
Meer info

Problemen met justitie

FASD is vaak niet herkend of is fout gediagnosticeerd als ADHD of een andere afwijking. Het gedrag wordt soms geweten aan omgeving of gebrek aan goede opvoeding terwijl de werkelijke onderliggende reden een hersenbeschadiging door blootstelling aan alcohol tijdens de zwangerschap is. Jongeren en volwassenen met FASD komen in problemen door hun cognitieve handicaps:

 • Slecht besef van goed en kwaad
 • Geen gevoel van schuld
 • Slechte controle over impulsen
 • Slecht begrip van oorzaak en gevolg
 • Niet leren van ervaringen
 • Gevoelig voor groepsdruk
 • Sociaal onvolwassen, veel jonger denken en doen dan de werkelijke leeftijd

Hoeveel personen met FASD komen in aanraking met justitie?

Het is niet bekend hoeveel mensen die in aanraking komen met justitie FASD hebben. Een onderzoek van de CDC (Centers for Disease Control) in de VS schat dat 60% van alle mensen met FASD boven de leeftijd van 12 jaar in aanraking met justitie zijn geweest en dat 35% in de gevangenis is beland.¹ Een Canadese studie constateerde dat 23% van de jonge overtreders die intern een psychiatrisch onderzoek ondergingen FASD hadden.² Maar FASD wordt binnen het justitiële systeem nauwelijks herkend.³

Problemen in de omgang met politie

Jongeren en volwassenen met FASD raken vaak in paniek als ze in aanraking komen met politie, of zullen tegenovergesteld zeer vriendelijk zijn en in een poging het de politie naar de zin te maken misdaden bekennen die ze niet hebben begaan. Ondervraging zal ze verwarren door hun intellectuele handicaps:

 • Slecht korte en lange termijn geheugen
 • Moeilijkheden met het begrip tijd (verleden, nu, toekomst, hoe lang)
 • Slecht ontwikkeld gevoel voor bezit (niemand gebruikte het, dus het was van niemand)
 • Moeite met onderscheid tussen feit en fictie

"De persoon met FASD kan worden misverstaan in de rechtbank, slachtoffer worden van pesterijen in de gevangenis, en slecht begeleid in het traject terug in de maatschappij, tenzij de betrokkenen kennis hebben van FASD en de implicaties daarvan." Fast en & Conry (2004)

Overtreders met FASD helpen

Politie, advocaten en rechters zouden zich bewust moeten zijn van de beperkingen die een persoon met FASD ondervindt. Overtreders zouden moeten worden gescreend op FASD. Gevangenneming zal vaak niet productief zijn, en leiden tot het kopiëren van afwijkend gedrag. Levenslange structuur en supervisie is de beste manier om overtredingen te voorkomen.

Meer weten?

Fetal Alcohol Spectrum Disorder and the Youth Criminal Justice System: A Discussion Paper. Paul Verbrugge. www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cj-jp/yj-jj/rr03_yj6-rr03.../rr03_yj6.pdf‎

FASD and the Justice System--Canada. Information and cases in the Canadian justice system http://fasdjustice.on.ca/

Factsheet FASD and the Criminal Justice System http://fascenter.samhsa.gov/documents/WYNK_Criminal_Justice5.pdf

Referenties

1. AP Streissguth et al. Understanding the Occurrence of Secondary Disabilities in Clients with Fetal Alcohol Syndrome (FAS) and Fetal Alcohol Effects (FAE). Final Report to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 1996. Seattle, University of Washington, Fetal Alcohol & Drug Unit, Tech. Rep. No. 96-06.

2. DK Fast et al. Identifying fetal alcohol syndrome among youth in the criminal justice system. J. Dev. Behav. Pediatr. 20, 370-372 (1999).

3. Popova S et al. Fetal alcohol spectrum disorder prevalence estimates in correctional systems: a systematic literature review. Can J Public Health. 2011 Sep-Oct;102(5):336-40.

4. DK Fast & J Conry. The challenge of fetal alcohol syndrome in the criminal legal system. Addict. Biol. 9, 161-166 (2004).

Factsheet

Download
Meer factsheets zijn hier te vinden.