Onderwijs tips

Er is geen aanbevolen "kookboekaanpak" voor het werken met leerlingen met FAS/FAE, maar er zijn strategiƫn die werken. Tips die je kind en zijn leraar verder helpen. Ze zijn gebaseerd op de volgende richtlijnen:

Wees concreet. Leerlingen met FAS doen het goed als ouders en leraren spreken in concrete bewoordingen en geen woorden met dubbele betekenissen gebruiken. Omdat het sociaal-emotioneel vermogen sterk achterblijft bij leeftijdsgenootjes helpt het "jonger te denken" als instructie wordt gegeven.

Wees consequent. Leerlingen met FAS vinden het moeilijk om het in het algemeen geleerde over te brengen op een andere situatie. Zij doen het daarom het beste in een omgeving met weinig veranderingen. Dit geldt ook voor taalgebruik. Leraren en ouders zouden af kunnen spreken dezelfde begrippen te gebruiken en op dezelfde manier aanwijzingen te geven.

Herhaling. Leerlingen met FAS hebben chronische problemen met hun korte termijn geheugen. Ze vergeten dingen die ze willen onthouden even goed als dingen die aangeleerd zijn en een tijdlang zijn onthouden. Om iets op te slaan in het lange termijn geheugen is het simpelweg nodig om steeds opnieuw aan te leren.

Routine. Vaste routines die elke dag hetzelfde verlopen maken het gemakkelijker voor een FAS leerling te weten wat hen te wachten staat. Het vermindert de onrust die het hen onmogelijk maakt te leren.

Simpel. Houdt instructies eenvoudig. Leerlingen met FAS zijn gemakkelijk over-gestimuleerd.Dit leidt dan tot een "afsluiten van de omgeving"waarna er geen informatie meer doordringt. Daarom is een eenvoudige omgeving een basis voor een effectief lesprogramma.

Wees nauwkeurig. Zeg precies wat je bedoelt. Denk eraan dat leerlingen met FAS het moeilijk hebben met abstracte begrippen, algemeenheden en niet in staat zijn "de open plekken in te vullen" als er alleen een denkrichting wordt aangegeven. Vertel stap voor stap wat er gebeuren moet, ontwikkel wenselijke gedragspatronen.

Biedt structuur. Structuur is de "lijm" die de wereld zin geeft voor de leerling met FAS. Als deze "lijm" verwijderd wordt, vallen de muren om! Een leerling met FAS presteert en is succesvol als hun wereld hen steeds maar weer geschikte structuren aanbiedt.

Supervisie. Leerlingen met FAS hebben constante supervisie nodig, dit om patronen te ontwikkelen van gewenst gedrag.

Als een situatie voor een leerling met FAS verwarrend is en begeleiding niet werkt: Stop!

  • Observeer.
  • Luister nauwkeurig om uit te vinden waar de leerling op vastloopt.
  • Vraag: Wat is moeilijk? Wat zou kunnen helpen?

Met toestemming van Deb Evensen en Jan Lutke 1997

Bezoek de website van British Columbia Ministry of Education voor meer informatie over het lesgeven aan studenten met FASD.